Booking av Åpen Dag/Drop In

Book Åpen dag/Drop In
Onsdager: kl. 17 - 21 og Søndager kl. 12 - 17.

Betaling gjøres når dere ankommer, med enten kort eller kontant!